รับมอบไข่ไก่จากสมาชิกกอล์ฟกลุ่มเพื่อนเลิฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  พลตรีอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  รับมอบไข่ไก่จากสมาชิกกอล์ฟกลุ่มเพื่อนเลิฟ นำไข่ไก่จำนวน 3600 ฟอง มามอบให้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับแคดดี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแผร่ระบาดของชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ทำให้ทางสนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ต้องปิดชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวของ เจ้าหน้าที่ และแค็ดดี้เป็นจำนวนมาก ณ สโมสรกอล์ฟ ค่ายเสนาณรงค์ อำหาดใหญ่ จังสงขลา

(more…)

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย พร้อมกล่าวให้โอวาท ณ ห้องนาควานิช สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Continue reading “”

Tagged    

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นปี ๓ ผลัดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามฝึก ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา .. Continue reading “”

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ร้อยตรีสุรินทร์ เอียดเรือง เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .. Continue reading “”

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของระดับปริญญาตรี ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading “”