มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

หน้าหลัก

•ยินดีต้อนรับเข้าสู่มณฑลทหารบกที่ 42 •


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒  ร่วมประชุมการพัฒนาและปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเรือนรับรองที่ประทับ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานตรวจการพร้อมรบ ของกำลังพล มทบ.๔๒ และร่วมนำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพลทหารกองประจำการ สังกัด มทบ.๔๒ เดินทางไกล ประกอบเครื่องสนาม และอาวุธ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. เพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้ กระตุ้นเตือน การเป็นทหาร อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ให้มีความพร้อมในการเป็นทหาร ณ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ……อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ประจำสัปดาห์และมอบรางวัลให้กับ ส.ต.ฉัตรชัย ทิพย์เที่ยงแท้ ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มทบ.๔๒ ที่จบหลักสูตรจู่โจม Ranger อบรมชี้แจงกำลังพล และตรวจเครื่องแต่งกาย พร้อมทั้งการฝึกทบทวนท่าเบื้องต้น ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในโอกาสเดินทางพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๑๕ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนักธุรกิจ ภาคเอกชน ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ ในพื้นที่ จังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง และ ๓ จชต.เข้าร่วมการอบรม…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) ประธานคณะทำงาน การแก้ไขปัญหาการลักลอบนำปาล์มน้ำมันเข้าประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ และจะนำแนวทางดังกล่าว ไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และเดินทางลงพื้นที่ตรวจด่าน โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมติดตามลงพื้นที่การแก้ไขปัญหา ณ ด่านสะเดา-ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา .. …….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) ประธานคณะทำงาน การแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์ม พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำปาล์มน้ำมันเข้าประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ และจะนำแนวทางดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และจะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจด่านภายในจังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะสมาชิกโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง “ศูนย์มณโฑ” และศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง เพื่อเน้นย้ำการเฝ้าระวังสังเกตุสิ่งของวัตถุแปลกปลอมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ ร่วมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเครือข่ายสมาชิกวิทยุเครื่องแดง บริเวณถนนคนเดินโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ. ผช.ผบ.ทบ. (๑) และคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ. ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในการพบปะสมาชิกโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง “ศูนย์มณโฑ” และศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง  โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ ,นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ,สมาชิกวิทยุเครื่องแดง ฯ ร่วมการพบปะและมอบบัตรประจำตัวสมาชิกวิทยุเครื่องแดง ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเยี่ยมญาติทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๒ และร่วมพบปะพูดคุย กลับญาติทหารใหม่ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกัน โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผุู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ให้การต้อนรับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ซึ่งเดินทางมาแถลงข่าวร่วมการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญทั้งในพื้นที่ภาคใต้และอีกหลายจังหวัดที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง ๔ หน่าย ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ปปส. โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นนักค้ายาเสพติดได้ทั้งหมด ๑๐ ราย พร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนจำนวนมาก ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ คุณวีรดา เจริญรักษ์ ผู้บริหารสายการบินนกแอร์และคณะซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและเสนอแผนการเดินทางของสายการบินนกแอร์ ณ ห้องรับรองนพรัตน์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา …….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้การต้อนรับคณะวปอ.และร่วมเสวนาเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง”การนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความสงบสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานและร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ผู้บัญชาการค่ายเสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีต้อนรับทหารใหม่ค่ายเสนาณรงค์ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยฝึกภายในค่ายเสนาณรงค์ ทั้ง ๓ หน่วยฝึก ได้แก่ ๑.หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ๒.หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ ๕ และ ๓.หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของทหารใหม่ ที่เข้ามารับการฝึก และเป็นการแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้กับทหารใหม่ได้รู้จัก และกระทำพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกตามหลักสูตรครูทหารใหม่ ให้กับทหารใหม่ได้ประจักษ์ ถึงความเติบโตว่านอกจากเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นครูทหารใหม่ในโอกาสต่อไป และให้พึงคิดว่าครูทหารใหม่ มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ลานพื้นแข็ง ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิด บริเวณถนนสายชนบทบ้านต้นจำปาดะบ้าน-ควนหรันใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิง ที่จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และ ข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .. …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ ” ย้อนอดีตวันวาน ย้อนตำนานศรัทธาเจ้าพ่อคอหงส์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธอุทยานสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่ โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อม พันตรีธีติ์ สุขยิ่ง อนุศาสนจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้เข้านมัสการพระมหาจรูญ ฯ เจ้าสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านไร่ เพื่อวางแผนการเตรียมจัดงานจัดสร้างวัตถุมงคล เจ้าพ่อคอหงส์ ของรุ่นค่ายเสนาณรงค์ เพื่อหารายได้ปรับปรุงบริเวณศาลเจ้าพ่อคองหงส์ บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์ ให้มีความสง่างาม เหมาะสม และให้พี้น้องทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงได้มีวัตถุมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีเปิด “เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่” โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๒๙ ปี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ. ดำรงค์ ทองโอ สังกัด ร้อย ทพ.๔๒๐๗ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี รอง มทภ.๔ เป็นประธาน ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อาสาสมัครทหารพราน ดำรงค์ ทองโอ สังกัด ร้อย ทพ.๔๒๐๗ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,ร.๕,ร.5๕ พัน.๑,กองร้อยทหารพราน ๔๒๐๗ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” รัชกาลที่ ๑๐ ” ทรงเสด็จ ออก ณ สีหบัญชร พระที้นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล และ เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ กองประจำการผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามฝึกหน่วยฝึกทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมีร้อยตรีสมพร เพชรสงคราม ผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ กำกับดูแล ในการตรวจเยี่ยม แม่ทัพสั่งการเน้นย้ำ สภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ การตรวจปัสสาวะ ทหารใหม่ ให้ปฏิบัติวันละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามสภาพของทหารทุกนาย ให้มีสภาพพร้อมรับการฝึก โดยเน้นย้ำโรคลมร้อนห้ามเกิดเด็ดขาด พร้อมให้กำลังใจน้องเล็กของกองทัพบกให้สู้ เพื่อให้มีสภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมรับภารกิจทุกสภาวะการณ์….อ่านเพิ่มเติม 


่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” รัชกาลที่ ๑๐ ” ทรงเสด็จฯเลียบพระนคร โดยริ้วขบวน โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จาก ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง เข้าสู่ ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้า วัดบวรนิเวศน์ฯ ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์อำเภอเมือดเงสงขลา จังหวัดสงขลา….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” รัชกาลที่ ๑๐ ” ณ พระอารามหลวง วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นผู้แทนฯ ร่วมประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม นี้ ณ ที่ห้องประชุม conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ให้การต้อนรับ พลตรีประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไตรกีฬานารีเฉลิมพระเกียรติ The Series By KING POWER “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” สนามที่ ๓ ทหารเรือบินหลาป้องสมุททารักษาเมืองใต้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ และระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ณ บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผบ.มทบ.๔๒/ผบ.ควบคุม มทบ.๔๒ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความมั่นคงร่วม ๓ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และ อส.อีกทั้งห้วงนี้ยังจัด ทหารพราน จาก กองกำลังทหารพราน จชต. ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเมโทรแคท , จุดตรวจโลตัสหาดใหญ่ใน และ จุดตรวจบิ๊กซีคลองแห ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางผ่านไปมา ในห้วงวันหยุดเทศกาล อีกทั้งยังมีการบริการ สอบถามเส้นทาง การให้บริการห้องน้ำ จุดจอดพักรถ เพื่อคอยให้บริการตามการร้องขอ และยังเป็นจุดตรวจจุดสกัดป้องกันเหตุ พร้อมกล่าวขอบคุณที่เสียสละ เวลา และวันหยุด มาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกับมอบ ขนม กาแฟ เพื่อใช้ในการรับประทานระหว่างปฏิบัติหน้าที่….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/ผบ.ควบคุม มทบ.๔๒ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความมั่นคงร่วม ๓ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และ อส.อีกทั้งห้วงนี้ยังจัด ทหารพราน จาก กองกำลังทหารพราน จชต. ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเมโทรแคท , จุดตรวจโลตัสหาดใหญ่ใน และ จุดตรวจบิ๊กซีคลองแห ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางผ่านไปมา ในห้วงวันหยุดเทศกาล อีกทั้งยังมีการบริการ สอบถามเส้นทาง การให้บริการห้องน้ำ จุดจอดพักรถ เพื่อคอยให้บริการตามการร้องขอ และยังเป็นจุดตรวจจุดสกัดป้องกันเหตุ พร้อมกล่าวขอบคุณที่เสียสละ เวลา และวันหยุด มาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกับมอบ ขนม กาแฟ เพื่อใช้ในการรับประทานระหว่างปฏิบัติหน้าที่…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผบ.มทบ.๔๒/ผบ.ควบคุม มทบ.๔๒ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการชั่วคราว เมโทแค็ท ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางผ่านไปมา ในห้วงวันหยุดเทศกาล อีกทั้งยังมีการบริการ สอบถามเส้นทาง การให้บริการห้องน้ำ จุดจอดพักรถ โดย จัดกำลังทหารจาก มทบ.๔๒ ,ตร.,กองกำลังทหารพราน,อส. เพื่อคอยให้บริการตามการร้องขอ และยังเป็นจุดตรวจจุดสกัดป้องกันเหตุ พร้อมกล่าวขอบคุณที่เสียสละ เวลา และวันหยุด มาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกับมอบ ขนม กาแฟ เพื่อใช้ในการรับประทานระหว่างปฏิบัติหน้าที่…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/ผบ.ควบคุม มทบ.๔๒ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการชั่วคราว ประตู ร.๕/๑ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางผ่านไปมา ในห้วงวันหยุดเทศกาล อีกทั้งยังมีการบริการ สอบถามเส้นทาง การให้บริการห้องน้ำ จุดจอดพักรถ โดย จัดกำลังทหารจาก ร.๕/๑ และ มทบ.๔๒ , รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อคอยให้บริการตามการร้องขอ และยังเป็นจุดตรวจจุดสกัดป้องกันเหตุ พร้อมกล่าวขอบคุณที่เสียสละ เวลา และวันหยุด มาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกับมอบ ขนม กาแฟ เพื่อใช้ในการรับประทานระหว่างปฏิบัติหน้าที่…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ราชองครักษ์เวร CAT 904 นายวีรนันทน ์เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ข้าราชการ แม่บ้านทหาร ตำรวจและพสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว องค์การบริหารจ.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกับนายอำเภอหาดใหญ่ สภ.อ.หาดใหญ่ ชุดตะวัน กองกำลังทหารพราน ปิดล้อมตรวจค้นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดบริเวณหลังมัสยิดหาดใหญ่ในจำนวน ๒ จุด ได้ผู้ต้องหา ๒ รายพร้อมของกลางและอุปกรณ์ในการเสพณ.ชุมชนหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมปล่อยแถวกวาดล้าง ยาเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิด และอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี ณ.บริเวณหน้าห้างโอเดียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจความพร้อมทหารกองเกียรติยศรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมประกอบพิธีบรรจุน้ำอภิเษก ลงใน “คนโทน้ำอภิเษก” และทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ตลอดจนพบประกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ในการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอหาดใหญ่ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจําปี ๒๕๖๒ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานจอดรถ สนามกีฬากลาง จิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .. …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ตลอดจนพบประกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ในการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.วัชราวุธ ยิ่งยง ผบ.พัน สบร.บชร.๔ ประธานกรรมการตรวจเลือก ประจำจังหวัด สงขลา คณะ ๒ พร้อมด้วย นาย ชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา การปฏิบัติเรียบร้อยครับ …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เดินทางตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี พันโท ทัตตเดช สุวรรณรัตน์ ผบ.ป.๕.พัน.๑๐๕ ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ณ ศาลาประชาคม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบ ๕๒ ปี ณ ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ พันโทกุดั่น ทองคำ รรก.หก.กยก.มทบ.๔๒ ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานของ คณะทำงานจัดทำน้ำอภิเษกของ จว.ส.ข. (ครั้งที่ ๓) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลาง จว.ส.ข. โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ส.ข. เป็นประธานการประชุม …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”Southem Logistics & Truck Show 2019 ” ครั้งที่ ๗ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ. ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี สถาปนาคณะกรรมการบริหาร ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยหมวดดุริยางค์ มทบ.๔๒ ร่วมบรรเลงในงาน ณ.รร.ลีการ์เดนส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องจาก บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้กับกองกำลังทหารพรานในพื้นที่ ๓ จชต.จำนวน ๖,๐๐๐ กระป๋อง ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานรับมอบยานพาหนะ(นิรภัย) จากบริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ๓ จชต.โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเข้าร่วม ณ พื้นที่หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธี รับมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับข้าราชการจิตอาสาเหล่าทัพในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมีหน่วยงานกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน ๔,๔๘๒ ชุด ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ……อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานปล่อยขบวนรถและตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยภาคีผู้ให้การสนับสนุนและหน่วยในพื้นที่ ร.๕,ร.๕ พัน.๑, โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ กลุ่ม ปตท.จำกัด(มหาชน),กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,การประปาส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ได้ทันท้วงที ณ บริเวณลา นหน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ ทบ. ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วย ในพื้นที่ รับผิดชอบ ของ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ ห้องนาควานิช สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พันเอกอธิกร เอกชัยฤดี รอง ผอ.กทส.สส และ เจ้าหน้าที่ จาก สส. เป็นผู้บรรยาย ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดตรัง,จังหวัดสงขลา และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินทางถึงสนาม ฮ. ค่ายเสนาณรงค์มณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมีพันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ , ร.๕ , ร.๕ พัน ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนาม ฮ. ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมา ปฏิบัติภารกิจใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วย พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอกอภิรักษ์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ ๖๙ โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วย พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒   พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี  ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานปิดการแข่งขันกอล์ฟกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาทุกไฟล์ท โดยมีพลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้รับเกียรติมอบเหรียญรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ให้กับ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล ณ ท่าอากาศยานทหาร บน. ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ผู้แทน พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๗ โดยมอบซองร่วมทำบุญในนาม แม่ทัพภาคที่ ๔ และมอบแจกันดอกไม้และซองร่วมทำบุญในนาม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมี พลเรือโท ชุตินธรทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับมอบ และร่วมพิธีทางศาสนาพุทธ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๒) ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ “สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ มีนาคม ๒๖๖๒ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๔ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันติดต่อกันเป็นปีที่ ๒ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นประวัติศาสตร์กีฬาประชารัฐที่มีพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน ให้เป็นกีฬาของพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคน โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมแถลงข่าว ในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอกสิงห์ทอง หมีทอง หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก และคณะ เดินทางมารับฟังบรรยายสรุป และให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานกิจการพลเรือนให้กับหน่วยงานในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมี พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสธ.มทบ.๔๒(๑) พร้อมด้วย พันเอกอริยะ อินทะนาม หก.กกร.มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับและนำตรวจ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พล.ร.อ.ปรีชา จามเจริญ จก.ธน. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ ทภ.๔ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดทำศาลทหารต้นแบบโดยมี พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ ทภ.๔ พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒  ร่วมให้การต้อนรับ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(๒) ประธานคณะชุดตรวจสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  .อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจสถานที่เตรียมการต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(๒) หัวหน้าคณะชุดตรวจสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๔ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ รับผิดชอบสถานที่พักนักกีฬา และสนามที่ใช้ในการแข่งขัน …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑)  มอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ให้กับครอบครัวของ พลทหารกมล คงชัย สังกัดกองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ ก่อสร้างอาคาร สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๔ และจัดซื้อทรายสำหรับปรับปรุงบ่อทรายให้กับสนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ ชิงถ้วยเกียรติยศ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔  ณ สนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงค์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ควบคุมการทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และร่วมทดสอบร่างตามนโยบายของกองทัพบก ที่เน้นย้ำกำลังพลทุกนายจะต้องเป็นทหาร “สมาร์ท แมน” เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานกิจกรรม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเป็นเกียรติ และมอบแจกันดอกไม้ของที่ระลึก ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่(หลังใหม่)อย่างเป็นทางการ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒โดยมีกำลังพล มทบ.๔๒ , ร.๕ , ร.๕ พัน ๑, โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ พนักงานราชการ, ลูกจ้าง และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ เข้าร่วมพิธี ณ วัดคลองเปล(น้ำพุด) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตรวจโครงการก่อสร้างตึกแถวนายร้อยของโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จำนวน ๑๐ หลัง ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ภายในโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน Army Run To Army Games 2019 สนามที่ ๔ โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ แม่ทัพภาคที่ ๔ มอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนงาน Army Run to Army Games สนามที่ ๔ และพิธีมอบรางวัลตามประเภท/อายุ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ กุมภา่พันธ์ ๒๕๖๒ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำชุด ชป.ขุนภักดี ๔๒ จัดกิจกรรมแสดง กองทัพบกร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย ในหัวข้อเรื่องสืบสานพระราชปณิธานตามรอย พ่อหลวงสู่รัชกาลที่ ๑๐ การสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ ให้กับ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรู้รับชม ณ สนามฝึกสวนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา…….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๒ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานหน้าที่ของพลทหารใหม่และการห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ ๔  ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พบปะกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒  มอบนโยบายการปฏิบัติงานและการจับกุมกวาดล้างยาเสพติดภายในค่ายเสนาณรงค์ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ ๔  และมอบชุดวอร์ม เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพลทุกนาย ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.จากคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมเป็นเกียรติในการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ด้วยคณะผู้บริหารในเครือกลุ่มพิธานพาณิชย์ทำพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา อาคารอริยะมอเตอร์ ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมี คุณธรรมนูญ โกวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ในเครือพิธานพาณิชย์ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี ณ ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พลโทณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ปษ.ผอ.อผศ. และคณะซึ่งเดินทางมา บรรยายข้อมูลด้านสิทธิการสงเคราะห์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผ่านเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานตรวจการพร้อมรบ ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และร่วมนำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพลทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางไกล ประกอบเครื่องสนาม และอาวุธ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. เพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้ กระตุ้นเตือน การเป็นทหาร อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ให้มีความพร้อมในการเป็นทหาร ระยะทาง ๖ km. ณ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจสถานที่และการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการ ประเภทพลอาสาสมัคร เหล่า สห. และเหล่า ดุริยางค์ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีพลตำรวจตรีดำรัสวิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ หน้าโรงแรมเซ็นทาราถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึก ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมีส่วนราชการ,องค์กร,รัฐวิสาหกิจ,บุคคลต่างๆ เข้าร่วม และร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ ทหารผ่านศึก ณ บริเวณ หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางเข้าตรวจเรือนรับรองที่ประทับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สง.เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯโดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ สง.เรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  นำชุด ชป.ขุนภักดี ๔๒  แสดงในหัวข้อเรื่องสืบสานพระราชปณิธานตามรอย พ่อหลวงสู่รัชกาลที่ ๑๐ และจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ ให้กับ นศท.ผลัดที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้รับรู้รับชม โดยมี พันเอกปริวิทย์ สุทธิโมกข์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ สนามฝึกสวนมะพร้าว ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์ และ มอบประกาศ ทบ.ชมเชยผลการปฏิบัติงาน และเงินรางวัล หน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่ ๔ และ นขต.ตามที่ สตน.ทบ.ตรวจสอบภายใน มีผลการประเมินระดับคะแนน ๔ ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมประจำไตรมาสที่ ๔/๖๑ ได้แก่ สง.สด.จว.ส.ต. ซึ่งเกี่ยวข้องกับ มทบ.๔๒ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .. ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง Army Run To Army Games 2018-2019 สนามที่ ๔ ร่วมกับ ชมรม พสบ.จชต.และธุรกิจห้างร้านเอกชน ผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงานฉลองวันตรุษจีน ปี ๒๐๑๙ ของกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ณ ห้องแกรนด์คอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีเทอดชัย นิยม เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก พร้อมคณะเดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสาย พธ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔  และวางพวงมาลา”พลเอกหลวงเสนาณรงค์” โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ให้การต้อนรับ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พลตรีไพบูรณ์ คุมกลิ่นวงค์ ผอ.สบท.สปช.ทบ. และคณะเดินทางมาตรวจแนะนำกิจการปลัดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๔ และวางพวงมาลา”พลเอกหลวงเสนาณรงค์” ณ อนุเสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ มลฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล​ ของทหาร ๓ เหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ประจำปี​ ๒๕๖๒​ เนื่องในวันกองทัพไทย​ ณ​ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมให้คำปรึกษาหารือ, แนะนำ ในการไปพบแพทย์ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า เขตพยาไทย กรุงเทพมหานคร และมอบทุนพร้อมกระเช้าให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์หลังใหม่อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. จำนวน ๗ ราย ดังนี้
๑ มทบ.๔๒ จำนวน ๓ ราย
๑.๑ ร.ต.สักเกรีย มาลินี คู่สมรส ส.ท.หญิง นันทพร มาลินี
๑.๒ อส.ทพ.ชุมพล หรีมหนก คู่สมรส ส.ต.หญิง นิตติยา หรีมหนก
๑.๓ อส.ทพ.เกียรติศักดิ์ ไชยสิทธิ์ คู่สมรส ส.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ไชยสิทธิ์
๒ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จำนวน ๒ ราย
๒.๑ จ.ส.อ.วิรัช อินทร์บุญสังข์ คู่สมรส นางอุบล อินทร์บุญสังข์
๒.๒ ร.ต.ยงยุทธ จินดาวงศ์ คู่สมรส จ.ส.อ.หญิง แสงเดือน จินดาวงศ์
๓ ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ จำนวน ๒ ราย
๓.๑ ส.อ.อำนาจ คงมนต์ คู่สมรส ส.ต.หญิง ใบดีน๊ะ คงมนต์
๓.๒ นายสุริยันต์ เกตุขาว คู่สมรส ส.ต.หญิง เสาวณีย์ เกตุขาว ….
อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และ คุณนภาพรรณ กลัมพสุตภริยา รองแม่ทัพภาคที่ ๔ ถวายกระเช้าของที่ระลึก และสมาชิกแม่บ้าน ร่วมส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ ๔๒  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห ณ บริเวณบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นปี ๓ ผลัดที่ ๓  ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามฝึก ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ร้อยตรีสุรินทร์ เอียดเรือง เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของระดับปริญญาตรี ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่การเลี้ยงแพะ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เฝ้ารับเสด็จ พร้อมด้วย คุณผ่องศรี สืบท้วม ที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้าน ทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ถวายมาลัยข้อพระกร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยถ่ายรูปร่วมกับเด็กๆและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมี พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมชมงาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  รับมอบทีนอนจากชมรม พสบ.จชต.จำนวน ๕๘๓ หลัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกภาคใต้ เพื่อส่งต่อไปยัง กองทัพภาคที่ ๔ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ อำเภอเทพา และ สนาม ฮ.ชั่วคราว กรม สน.พล.ร.15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุม รับฟังการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอเทพา ในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวัดพระพุทธ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายสนอง จันทร์ลักษณ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมประชุม รับฟัง แผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำพื้นที่ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ บก.พล.พัฒนา ๔ โดยมี พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา ๔ เป็นประธาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมประชุม รับฟัง แผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำพื้นที่ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ บก.พล.พัฒนา ๔ โดยมี พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา ๔ เป็นประธาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้โอวาทก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงาน ชุดช่างศบภ.มทบ.42เดินทางถึงกอ.ฟื้นฟูฯบชร.4 ณ อบต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชเพื่อรายงานตัว,รับฟังคำชี้แจง,รับประทานอาหาร,เข้าที่พัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากนครเพื่อรอรับภารกิจในวันรุ่งขึ้นต่อไป..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ตรวจเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดการเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกเฉลิม ชัยสิทธิสาท องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จากเหตุการณ์”พายุปาบึก”ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะ ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกเฉลิม ชัยสิทธิสาท องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จากเหตุการณ์”พายุปาบึก”ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี  พลตรีวรพล  วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะ ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำกำลังพลหัวหน้ากองแผนกฝ่ายพร้อมกระเช้าของที่ระลึกเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ บ้านพัก มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานเปิดการบรรยายอบรมจิตอาสา รุ่นที่ ๒/๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ” หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”เป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับกำลังพลภายในค่ายเสนาณรงค์มณฑลทหารบกที่ ๔๒,กรมทหารราบที่ ๕ ,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ,โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ และ นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒  เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกับชมรม พสบ.จชต.เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและในเวลา ๑๘๓๐ ขบวนรถจาก มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาคในวันนี้ส่งต่อไปยัง มณฑลทหารบกที่ ๔๑  เพื่อนำส่งให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรวดเร็ว ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังเก่า) มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก สมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒   ร่วมพิธีส่งผู้ไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาลรุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการตรวจความพร้อมขบวนรถในการอพยพประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕ ,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ,พล.พัฒนา ๔,สมาคมโลจิสติกภาคใต้ ณ สนามฮ. ค่ายเสนาณรงค์มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุ”ปลาบึก PABUK”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างโดยพายุเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนและลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ ๓ – ๕  มกราคม ๒๕๖๒  โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ จะทำให้มีพื้นที่บริเวณมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในการนี้หน่วยเตรียมความพร้อมจึงจัดให้มีการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีโดยมีหน่วยงานมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕  ,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ เทศบาลนครหาดใหญ่,ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒  ณ ลานกิจกรรมหน้าสโมสรค่ายฯ(หลังเก่า) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒  และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หน้าประตู กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ พร้อมทั้งแจกผ้าเย็น น้ำเย็น เครื่องดื่มชูกำลังให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาเส้นทางนี้ มีจุดบริการ ซ่อมรถเบื้องต้น พักดื่มน้ำเย็น/กาแฟ/ผ้าเย็น ห้องน้ำ/ห้องสุขา ชี้แนะเส้นทาง ณ บริเวณประตูทางเข้า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕  มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคงร่วม ๓ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ณ ด่านตรวจบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบขนมปัง เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคงร่วม ๓ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ณ ด่านตรวจโลตัสหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบขนมปัง เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงาน นับถอยหลังลาปี ๒๕๖๑ และก้าวเข้าสู่ปี ๒๕๖๒ ปีหมูทอง ร่วมกับ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคธุรกิจ โดยมีศูนย์การเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัด ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒  พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , นายอำเภอหาดใหญ่ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่การจัดการ Countdown สู่ ปี ๒๕๖๒ และพบปะเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง บริเวณ รอบการจัดงาน ณ ลานหน้าโรงแรมลีกาเด้น ย่านธุรกิจสำคัญ โรงแรม ร้านค้า เพื่อกระตุ้นเตือนลูกค่าย ให้ช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ ให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดี ต่างๆ และย้ำเตือนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยง ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง ร่วม ๓ ฝ่าย บริเวณ ที่ทำการสายตรวจทับโกบ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๕ ตำบลทับโกบ อำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเตือนการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการตรวจค้น รถต้องสงสัย เฝ้าระวังเขตเศรษฐกิจ ให้เกิดความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางผ่านไปมา ให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกฝ่าย พร้อมมอบของ กาแฟ ขนมปัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒  เดินทางตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาท่องเที่ยว บริเวณ นางเงือก ชายหาดชลาทัศน์ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และ ตรวจเยี่ยมมอบของ กาแฟ ขนม ให้กับ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ควบคุมดูแลพื้นที่   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ๔๒/ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง ร่วม ๓ ฝ่าย บริเวณ ถนนเรียบชายทะเล หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเตือนการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการตรวจค้น รถต้องสงสัย เฝ้าระวังเขตเศรษฐกิจ ให้เกิดความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางผ่านไปมา ให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกฝ่าย   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ มอบหมายให้ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดชุด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี ๔๒) ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ ทำกิจกรรม”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมจัดกิจกรรมกับเทศบาลเมืองคลองแห โดยมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมและร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผบ.ควบคุม มทบ.๔๒/เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.พร้อม ชุดปฏิบัติงาน ร้อย.รส.มทบ.๔๒ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง ๑.ด่านตรวจบิ๊กซีคลองแห ๒.ด่านตรวจโลตัสหาดใหญ่ใน และ ๓.ด่านตรวจเมโทรแคท เพื่อสร้างความเข้าใจ แนะนำการปฏิบัติในการตรวจค้น รถที่ผ่านสัญจรไปมา พร้อมทั้ง กระตุ้นเตือน ให้ระมัดระวัง ป้องกันการก่อเหตุจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี และมอบนโยบายข้อสั่งการจาก มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ให้ กำลังทุกภาคส่วนตื่นตัว และป้องปรามพื้นที่ ในเขตเศรษฐกิจให้เกิดความปลอดภัย สูงสุด พร้อมมอบ กาแฟ ขนมปัง และเครื่องดื่มให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติงานแต่ละด่าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้โดยมี พันเอก สมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒   ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะ ณ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคุณ​ สุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธาน​ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้จัดสมาชิกชมรมแม่บ้าน จาก มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประจำบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก และได้จัดผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ภายในร้านค้าของสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ   ..อ่านเพิ่มเติม 


เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเป็นสักขีพยาน และลงนามการเจรจาไกล่เกลี่ย (ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา) ณ ห้องประชุม ชัยจินดา สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออกจากที่ประทับ โรงแรม บีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานครโดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ ถวายกระเช้า ของที่ระลึก เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเอกสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ถวายรายงาน และคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ ถวายมาลัยข้อพระกร เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  พบปะพูดคุยกำลังพลทหารใหม่ ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมแถลงข่าวพิธีนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่งานส่งท้ายปีเก่าประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน (ขุนภักดี ๔๒) จัดกิจกรรม กองทัพบกร่วมสร้างปณิธาณเพื่อประเทศไทย โดยการนำวงดนตรี ขุนภักดี ๔๒ ร่วมบรรเลงให้ญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานรับชม ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมด้วย พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จัวหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจพื้นที่รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ “พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์” ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ตำหนัก(เขาน้อย) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสธมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับญาติผู้เสียชีวิต ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พลตรีชวภณ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก/สำนักงานคณะกรรมการกีฬากองทัพบก และคณะเดินทางมาตรวจสนามกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ ๖๙  ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกับนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมส่วนราชการ เพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา ,อำเภอปาดังเบซาร์ และ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันเฝ้าระวังเหตุการณ์ และเป็นการบูรณาการกำลังภาคประชาชนและกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเมือง%

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒