มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

หน้าหลัก

•ยินดีต้อนรับเข้าสู่มณฑลทหารบกที่ 42 •


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ ๔๒  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห ณ บริเวณบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นปี ๓ ผลัดที่ ๓  ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามฝึก ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ร้อยตรีสุรินทร์ เอียดเรือง เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของระดับปริญญาตรี ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล ณ สโมสรหลังใหม่ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่การเลี้ยงแพะ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เฝ้ารับเสด็จ พร้อมด้วย คุณผ่องศรี สืบท้วม ที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้าน ทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ถวายมาลัยข้อพระกร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยถ่ายรูปร่วมกับเด็กๆและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมี พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมชมงาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  รับมอบทีนอนจากชมรม พสบ.จชต.จำนวน ๕๘๓ หลัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกภาคใต้ เพื่อส่งต่อไปยัง กองทัพภาคที่ ๔ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ อำเภอเทพา และ สนาม ฮ.ชั่วคราว กรม สน.พล.ร.15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุม รับฟังการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอเทพา ในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวัดพระพุทธ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายสนอง จันทร์ลักษณ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมประชุม รับฟัง แผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำพื้นที่ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ บก.พล.พัฒนา ๔ โดยมี พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา ๔ เป็นประธาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมประชุม รับฟัง แผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำพื้นที่ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ บก.พล.พัฒนา ๔ โดยมี พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา ๔ เป็นประธาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้โอวาทก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงาน ชุดช่างศบภ.มทบ.42เดินทางถึงกอ.ฟื้นฟูฯบชร.4 ณ อบต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชเพื่อรายงานตัว,รับฟังคำชี้แจง,รับประทานอาหาร,เข้าที่พัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากนครเพื่อรอรับภารกิจในวันรุ่งขึ้นต่อไป..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ตรวจเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดการเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกเฉลิม ชัยสิทธิสาท องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จากเหตุการณ์”พายุปาบึก”ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะ ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกเฉลิม ชัยสิทธิสาท องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จากเหตุการณ์”พายุปาบึก”ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี  พลตรีวรพล  วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะ ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำกำลังพลหัวหน้ากองแผนกฝ่ายพร้อมกระเช้าของที่ระลึกเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ บ้านพัก มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานเปิดการบรรยายอบรมจิตอาสา รุ่นที่ ๒/๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ” หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”เป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับกำลังพลภายในค่ายเสนาณรงค์มณฑลทหารบกที่ ๔๒,กรมทหารราบที่ ๕ ,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ,โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ และ นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒  เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกับชมรม พสบ.จชต.เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและในเวลา ๑๘๓๐ ขบวนรถจาก มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาคในวันนี้ส่งต่อไปยัง มณฑลทหารบกที่ ๔๑  เพื่อนำส่งให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรวดเร็ว ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังเก่า) มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอก สมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒   ร่วมพิธีส่งผู้ไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาลรุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการตรวจความพร้อมขบวนรถในการอพยพประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕ ,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ,พล.พัฒนา ๔,สมาคมโลจิสติกภาคใต้ ณ สนามฮ. ค่ายเสนาณรงค์มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุ”ปลาบึก PABUK”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างโดยพายุเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนและลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ ๓ – ๕  มกราคม ๒๕๖๒  โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ จะทำให้มีพื้นที่บริเวณมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในการนี้หน่วยเตรียมความพร้อมจึงจัดให้มีการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีโดยมีหน่วยงานมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕  ,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ เทศบาลนครหาดใหญ่,ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒  ณ ลานกิจกรรมหน้าสโมสรค่ายฯ(หลังเก่า) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒  และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หน้าประตู กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ พร้อมทั้งแจกผ้าเย็น น้ำเย็น เครื่องดื่มชูกำลังให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาเส้นทางนี้ มีจุดบริการ ซ่อมรถเบื้องต้น พักดื่มน้ำเย็น/กาแฟ/ผ้าเย็น ห้องน้ำ/ห้องสุขา ชี้แนะเส้นทาง ณ บริเวณประตูทางเข้า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕  มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคงร่วม ๓ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ณ ด่านตรวจบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบขนมปัง เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคงร่วม ๓ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ณ ด่านตรวจโลตัสหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบขนมปัง เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงาน นับถอยหลังลาปี ๒๕๖๑ และก้าวเข้าสู่ปี ๒๕๖๒ ปีหมูทอง ร่วมกับ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคธุรกิจ โดยมีศูนย์การเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัด ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒  พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , นายอำเภอหาดใหญ่ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่การจัดการ Countdown สู่ ปี ๒๕๖๒ และพบปะเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง บริเวณ รอบการจัดงาน ณ ลานหน้าโรงแรมลีกาเด้น ย่านธุรกิจสำคัญ โรงแรม ร้านค้า เพื่อกระตุ้นเตือนลูกค่าย ให้ช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ ให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดี ต่างๆ และย้ำเตือนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยง ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง ร่วม ๓ ฝ่าย บริเวณ ที่ทำการสายตรวจทับโกบ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๕ ตำบลทับโกบ อำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเตือนการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการตรวจค้น รถต้องสงสัย เฝ้าระวังเขตเศรษฐกิจ ให้เกิดความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางผ่านไปมา ให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกฝ่าย พร้อมมอบของ กาแฟ ขนมปัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒  เดินทางตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาท่องเที่ยว บริเวณ นางเงือก ชายหาดชลาทัศน์ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และ ตรวจเยี่ยมมอบของ กาแฟ ขนม ให้กับ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ควบคุมดูแลพื้นที่   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ๔๒/ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง ร่วม ๓ ฝ่าย บริเวณ ถนนเรียบชายทะเล หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นเตือนการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการตรวจค้น รถต้องสงสัย เฝ้าระวังเขตเศรษฐกิจ ให้เกิดความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางผ่านไปมา ให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกฝ่าย   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ มอบหมายให้ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดชุด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี ๔๒) ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ ทำกิจกรรม”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมจัดกิจกรรมกับเทศบาลเมืองคลองแห โดยมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมและร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ /ผบ.ควบคุม มทบ.๔๒/เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.พร้อม ชุดปฏิบัติงาน ร้อย.รส.มทบ.๔๒ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง ๑.ด่านตรวจบิ๊กซีคลองแห ๒.ด่านตรวจโลตัสหาดใหญ่ใน และ ๓.ด่านตรวจเมโทรแคท เพื่อสร้างความเข้าใจ แนะนำการปฏิบัติในการตรวจค้น รถที่ผ่านสัญจรไปมา พร้อมทั้ง กระตุ้นเตือน ให้ระมัดระวัง ป้องกันการก่อเหตุจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี และมอบนโยบายข้อสั่งการจาก มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ให้ กำลังทุกภาคส่วนตื่นตัว และป้องปรามพื้นที่ ในเขตเศรษฐกิจให้เกิดความปลอดภัย สูงสุด พร้อมมอบ กาแฟ ขนมปัง และเครื่องดื่มให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติงานแต่ละด่าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้โดยมี พันเอก สมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒   ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะ ณ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคุณ​ สุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธาน​ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้จัดสมาชิกชมรมแม่บ้าน จาก มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประจำบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก และได้จัดผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ภายในร้านค้าของสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ   ..อ่านเพิ่มเติม 


เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเป็นสักขีพยาน และลงนามการเจรจาไกล่เกลี่ย (ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา) ณ ห้องประชุม ชัยจินดา สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออกจากที่ประทับ โรงแรม บีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานครโดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ ถวายกระเช้า ของที่ระลึก เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเอกสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ถวายรายงาน และคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ ถวายมาลัยข้อพระกร เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  พบปะพูดคุยกำลังพลทหารใหม่ ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมแถลงข่าวพิธีนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่งานส่งท้ายปีเก่าประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน (ขุนภักดี ๔๒) จัดกิจกรรม กองทัพบกร่วมสร้างปณิธาณเพื่อประเทศไทย โดยการนำวงดนตรี ขุนภักดี ๔๒ ร่วมบรรเลงให้ญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานรับชม ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมด้วย พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จัวหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจพื้นที่รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ “พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์” ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ตำหนัก(เขาน้อย) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสธมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับญาติผู้เสียชีวิต ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พลตรีชวภณ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก/สำนักงานคณะกรรมการกีฬากองทัพบก และคณะเดินทางมาตรวจสนามกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ ๖๙  ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกับนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมส่วนราชการ เพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา ,อำเภอปาดังเบซาร์ และ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันเฝ้าระวังเหตุการณ์ และเป็นการบูรณาการกำลังภาคประชาชนและกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเมืองเศรษฐกิจ ในห้วงเทศกาล คริสมาสต์ และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๔ ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของระบบความปลอดภัยในเขตเมือง ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ร่วมกับ กองยุทธการมณฑลทหารบกที่ ๔๒   , ร้อย.ร.ฉก.อโณทัย และ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร อำเภอหาดใหญ่ โดยมี พันตำรวจเอกกิตติชัย สังขถาวร ผกก.สภ.หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด เพื่อทำความเข้าใจศึกษารายละเอียด และวางระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองเศรษฐกิจ ให้ปลอดภัยในห้วงเทศกาล คริสมาสต์ และ ปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ณ อาคารระบบความปลอดภัยในเขตเมือง สถานีตำรวจภูธร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมปั่นจักยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละะเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อป้องกันเอกราชและอธิปไตย ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ อันเกิดจากการรุกรานของอริราชศัตรู ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒   เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.อ.ต.เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ๙๐๗ เดินทางมาตรวจพื้นที่เสด็จในจังหวัดสงขลาและประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ โดยมี พันเอกอภิศักดิ์  พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑)  ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะตรวจพื้นที่เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๕๖  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ตรวจการฝึกทบทวนและให้คำชี้แนะในการปฏิบัติของกำลังลังพลบรรจุทดแทนของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ซึ่งจัดให้มีการฝึกทบทวนตามวงรอบประจำปี ซึ่งใช้ชุดครูฝึกจาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่่ ๔๒ เป็นผู้ฝึก ณ ลานกิจกรรมหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ๔๒ มอบหมายให้ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จากมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมกิจกรรม  ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ๔๒ มอบหมายให้ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามโครงการ ” จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ดร.ภิเศก สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี ณ คลองระบายน้ำหลังโรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๔ ส่วนหน้า  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ”คิดถึงพ่อ ส่งต่อลมหายใจ”วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ประชาสัมพันธ์ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่ – โรงพยาบาลนาหม่อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆประจำอาคาร รพ.ศูนย์มะเร็ง ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ โดยมี นายแพทย์เจษฏา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ สงขลา ณ โรงพยาบาลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม 


วันที่่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก ” จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๕ นายที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ กรมทหารราบที่ ๕ ,กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ,ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์,องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา,ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 4๔๑ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดกำลังพลเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตามแนวทางพระราชดำริ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่ง ตำรวจภูธร จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด ลอกคลองเตย และปรับภูมิทัศน์ เป็นระยะทาง ๘๕๐ เมตร ณ บริเวณแนวคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ตรวจความพร้อมห้องประชุม การประชุมการบูรณาการสร้างการรับรู้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรการควบคุมฝูงชน ประจำปี ๒๕๖๒ กองร้อยรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ ลานกิจกรรม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฏหมายความมั่นคงและกฏหมายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอเหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  เป็นประธานเปิดการสัมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ หน่วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา อำภอเมือง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๔ ส่วนหน้า  เป็นประธานเปิดส่งขบวนนักปั่นปันบุญการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังและข้อสะโพกหักที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๔ ส่วนหน้า ผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๔ ส่วนหน้า  ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบใบประกาศหลักสูตรวิทยากรกระบวนด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฏหมาย ณ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๕๖  ครบรอบปีที่ ๓๘ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากองฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ในโอกาสเข้าพบ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อน อำเภอหาดใหญ่ และในโอกาส มารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องนพรัตน์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑)   ร่วมเปิดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลากลางน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ / รอง ผู้บัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมใน พิธี เปิด กองอำนวยการร่วม รักษาความปลอดภัย งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑  ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี การจัดกำลัง ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคง รักษาความปลอดภัย งานในครั้งนี้ด้วย…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ / เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน ณ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑ และประดับเครื่องหมายครูฝึกทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ , กรมทหารราบที่ ๕ , กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕  ณ ลานกิจกรรม มณฑลทหารบกที่๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมี พันเอก ลิขิต ทองเจือเพ็ชร์ สัสสดีจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัด สงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ มีการแสดงของวงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ บรรเลงในงานให้กับญาติทหารใหม่ได้รับชมรับฟัง พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒  พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้าน ได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับญาติทหารใหม่และทหารใหม่ได้รับประทานร่วมกันโดยมีญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมทหารใหม่เป็นจำนวนมาก ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภมรคติวัน บ้านแม่กัง หมู่ ๑ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒  และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาปฏิบัติราชการ พื้นที่ จชต. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินทางต่อโดยรถยนต์ถึงห้องประชุม สน.ปทม.ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานประสานงานชายแดนไทย – มาเลเซีย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี กับนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่(ท่านใหม่) ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ รับมอบใบประกาศชมเชยหน่วยรับการตรวจและประเมินผลคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของทหารบก ประจำปี๒๕๖๑ ระดับคะแนน ๘๕.๐๘ จาก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ณ ห้องประชุม ๒๔๑ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานครร…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เดินทางมาบรรยายสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติการเลือกตั้ง ปี ๖๒ และร่วมรับฟังการบรรยาย มี กำลังพลหน่วย มทบ.๔๒ ,ร.๕, ร.๕ พัน.๑ เข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับคณะชุตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณธุระการด้านกำลังพลและเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงจากชุดแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ทบ.ให้กับหน่วยภายในกองทัพภาคที่ ๔ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์และอบรมชี้แจงประจำสัปดาห์ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เดินทางมาร่วมพิธี รดน้ำศพนายไสว พัฒโน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ด้วยสิริอายุ ๘๕ ปี โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี มี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันตรีณรงค์ศักดิ์ เกตสุวรรณ์ นายทหารฝ่ายสื่อสารมณฑลทหารบกที่่ ๔๒  ตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงาน TMCS Shadow Operations “JUST ONE  TOUCH@HAT YAI” ณ ห้องวิจิตรทักษิณา ชั้น ๓ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการปฏิบัติงาน บก.ควบคุมมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) อบรมชี้แจงประจำสัปดาห์เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยการแต่งกาย การทำความเคารพ และการขับขี่จักรยานยนต์ให้สวมใส่ “หมวกกันน็อค” ทั้งภายในค่ายและนอกค่ายในขณะขับขี่ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒  จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี๔๒) ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดช้างคลอด อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานในการปล่อยแถวศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ กอ.รมน.จว.ส.ข. ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เกี่ยวกับความห่วงใยการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยกลไกของศูนย์ดำรงธรรม โดยมุ่งหวังให้การทำงานเป็นไปในลักษณะ”การเดินเข้าหาประชาชน”เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบรูณาการ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึกต้อนรับทหารใหม่ และญาติทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติทหารใหม่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทบ.โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานใน กิจกรรมปลูกต้นปอเทือง เพื่อให้บานสะพรั่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวัน”ดินโลก” เพื่อเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระองค์ท่าน โดยมี คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และชมรมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพื้นที่ว่างหน้าอาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์(หล้งใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาท พลทหารอารีฟ ณ แฉล้ม สังกัด กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ณ อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรเข้ารายงานตัวออกเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่และให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรรายงานตัวเข้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๖ นาย ณ ห้องผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ณ ห้อง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๒) เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ณ ลานกิจกรรม มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นผู้แทนเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทหารใหม่สดใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตลมร้อน โดย ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังเก่า) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑)  จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี๔๒) ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม ”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมจัดกิจกรรมกับเทศบาลเมืองคลองแห โดยมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานองค์กระฐินสามัคคี วัดเกาะวัดเพื่อรวบร่วมปัจจัยสมทบทุนในการสร้างวิหารที่ยังค้างคาอยู่ ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนาโดยมี มณฑลทหารบกที่ ๔๒, ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร , โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ,สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลา,สำนักงานสัสดีจังหวัดพัทลุง, สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูล ,ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดเกาะวัด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑)  ร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๙ แถลงผลการจับกุมน้ำมันปาล์มลักลอบนำเข้าโดยผิดกฏหมายในพื้นที่ ภูธร ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ณ บริเวณสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานการตรวจสอบการฝึก ครูทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑  และให้คำแนะนำในการจัดเตรียมหน่วยฝึกทหารใหม่ให้มีความพร้อม ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ สนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการต่อสัญญาจ้างการทำงาน โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมชูปถัมภ์ ต่อสัญญาจ้างการทำงาน กับทหารผ่านศึกนอกประจำการพิการ พื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังเก่า)  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อบรมชี้แจงประจำสัปดาห์ มอบนโยบาย แม่ทัพภาคที่ ๔  และปฏิบัติตามนโยบายโดยร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ายเสนาณรงค์ ตรวจปัสสาวะกำลังพลทั้งหมดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๖๑ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะเดินทางจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๕๖ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๕๖  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบนโยบายการทำงาน ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาดูแลความปลอดภัยและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมแถลงข่าว ผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แม่ทัพภาคที่ ๔ และตำรวจภูธรภาค ๙ เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ สถานีตำรวจภูธรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประชุมมอบกรอบนโยบายและการปฏิบัติ ห้วงการฝึกทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๑  ให้กับ ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ เพื่อให้ทราบถึงกฏ ระเบียบ ขั้นตอน การฝึกที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการฝึก พร้อมเน้นย้ำ ข้อหวงใย ของ ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ ๔  ให้กับกำลังพลในหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  นำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด พร้อมสั่งการ ให้ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตามลำดับชั้น ให้เกิดผลการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สูงสุด ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังใหม่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า ๗๐ ปี ณ บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า สนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต้านอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา เพื่อให้การรับสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมแถลงข่าวในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี ๖๑ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบวัด ณ วัดน้ำน้อย(นอก) ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๔ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโดยมี พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ มีภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมประชุมการจัดเดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 โดยมี รองเม่ทัพภาคที่ ๔ (๒) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) ร่วมพิธีแห่พระรอบเมืองหาดใหญ่ อัญเชิญเกี้ยวพระจากศาลเจ้าต่าง ๆ จำนวน ๑๐๘ เกี้ยว ร่วมขบวนแห่พระรอบเมือง กิจกรรม “ทำดี คิดถึงพ่อ ร.๙” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด บริเวณสวนหย่อม ศุภสารรังสรรค์(ตรงข้ามเซี่ยงตึ้ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒(หลังใหม่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ มีกำลังพล มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕ พัน. ๑ สำนักงานสงเคราะห์ ผศ.ส.ข.,สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มทบ.๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พบปะกำลังพลและมอบนโยบาย ของผู้บัญชาการทหารบก(ท่านใหม่)ในการปฏิบัติงานประจำปี ๖๒ และชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยของกำลังพลในการแต่งเครื่องแบบ เน้นย้ำเรื่องทรงผม และสิ่งผิดกฏหมายภายในค่ายเสนาณรงค์ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


  กิจกรรมหน่วย


 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันท่วงทีและต้องเข้าพื้นที่เป็นหน่วยงานแรก ณ ลานกิจกรรม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมประชุมประจำเดือน (เสวนายามเช้า) โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(ท่านใหม่)เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ร่วมพิธีเปิดงาน”เทศกาลกินเจ หาดใหญ่ ๒๕๖๑ Vegetarien Festival @ Hatyai 2018″ บริเวณสวนหย่อม ศุภสารรังสรรค์(ตรงข้ามเซี่ยงตึ้ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอ่านเพิ่มเติม 


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธี รับมอบเงินจากกองทัพภาคที่ ๔ ช่วยเหลือกำลังพล ที่มีฐานะยากจน และได้รับความยากลำบาก จากนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๐ ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่ได้รับการพิจารณา ในความช่วยเหลือ จำนวน ๕ ราย รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจัดซื้อเป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสริมให้กับกำลังพลตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล และติดตามประเมิณผลรายงานความก้าวหน้าพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือทราบโดยต่อเนื่อง ณ อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกื  ที่ ๔๒ (หลังใหม่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารที่ ๔๒(๑) ร่วมเปิดงาน มหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) ร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสงขลา การซักซ้อม แผนการรักษาความปลอดภัยนครหาดใหญ่…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบวัด…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย หัวหน้ากอง แผนกฝ่ายร่วมอบรมชี้แจงทหารกองประจำการเรื่องสั่งการ ผบ.ทบ.ในการประชุม ทบ.ให้กับทหารกองประจำการ…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นนร.รร.จปร.ชั้นปีที่ ๕ เดินทางมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ และฟังบรรยายสรุปศึกษาดูงานในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๔๒…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีเปิดสนามฟุตซอล Grand Opening Art Stadium  และร่วมแข่งขันฟุตซอล ในทีม อาวุโส ทัพภาคที่ ๔…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล U-12 Haad Thip Youth Cup 7#…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ ไหว้ครู ซาบซึ้งพระคุณแม่ ของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง ตามโครงการตาสัปรดแจ้งภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๔๒ ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดฯประจำปี ๒๕๖๑…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคุณ สุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ ร่วมพิธีสวดมนต์มหามงคล ถวายเทียนพรรษา นั่งสมาธิ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา…อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๕, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕, ข้าราชการภายในค่ายเสนาณรงค์,ผ่านศึกเขตสงขลา, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนค่ายเสนาณรงค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา …อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ …อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย อาคารสโมสรหลังใหม่เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณ สุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ และรอง ผบ.มทบ.๔๒(๑) และภรรยา,รอง ผบ.มทบ.๔๒(๒) และภรรยา,เสธ.มทบ.๔๒ และภรรยา,ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ และ ภรรยา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดชุด ชป.กร.(ขุนภักดี๔๒) ตามนโยบาย ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๒ และ ป.๕ พัน.๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคูระบายน้ำโรงพยาบาลสงขลา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 มอบนโยบายให้กับกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมมอบเสื้อโปโลสีเหลือง รวงผึ้ง ที่หน่วยได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กำลังพล สวมใส่ห้วงเดือน กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ของทหารกองประจำการ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตุลาการ ศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๒…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๔๒ (๒) พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ลูกจ้าง,พนักงานราชการ ร่วมกับ องค์การทหารผ่านศึกเขตสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณวัดคลองเรียน…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ (กศน.) ในหน่วยทหาร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษา…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดชุด ชป.กร.(ขุนภักดี๔๒) ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ ทำกิจกรรม”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกพัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันวิสาขะบูชา ประจำปี ๒๕๖๑…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ที่ได้รับยศสูงขึ้น…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปมอบอินทผาลัมให้กับพี่น้องมุสลิมชาวไทยเนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ (ถือศิลอด)…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมพิธีรับมอบสัปปะรดช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลและ ผู้บัญชาการทหารบก จากเกษตรจังหวัดประจวบ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำกำลัง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้าง และพลทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ ๔๒ , กรมทหารราบที่ ๕ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ประกอบพิธีทางศาสนา…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๔๒ เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัด ที่ ๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ 5 และพิธีประดับเครื่องหมายยศครูทหารใหม่…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในงานวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่๑/๖๑ และพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจด่านชาย แดน ไทย – มาเลเซีย แก้ปัญหาการจราจรติดขัด และตรวจแนวรั้วระหว่างประเทศ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๒๘ และวันกำลังสำรอง ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวนให้กับกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอกอดิศร เหล่าสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๒) พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ลูกจ้าง,พนักงานราชการและประชาชนจิตอาสา…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมการคัดแยกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๑ …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิต ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกองทุน”ศูนย์วิทยุเครื่องแดง…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกองทุน”ศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง(ศูนย์มณโฑ) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พลโทปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐  …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน กองทัพบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การตอนรับคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง สงขลา ซู แทรล Songkhla Zoo Trail” เพื่อเสริมสร้าง…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกองทุน”ศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง(ศูนย์มณโฑ)ชิงถ้วย…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่,รองผู้กำกับการตำรวจภูธรหาดใหญ่,นักธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) ร่วมพิธีเปิดงาน HATTAI SONGKRAN FESTIVAL 2018 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ สวนหย่อม…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และร่วมเปิดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเปิดงาน HATTAI SONGKRAN FESTIVAL 2018 โดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้จัดกำลังทหารสารวัตร ให้การดูแล…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ เป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน หน้าค่ายเสนาณรงค์…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการ ประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๑-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จุดบริการประชาชน หน้าค่ายเสนาณรงค์ โดยจัดกำลังจาก…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงานแถลงข่าวฯ การจัดงาน ” หาดใหญ่มิดไน้ท์สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ … อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์คณะตรวจเลือกสงขลาคณะที่ ๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอควนเนียง และ อำเภอตะโหมด… อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในการประดับยศนาย ทหารสัญญาบัตร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 42 และมอบประกาศชมเชยผลการปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยในสังกัดกองทัพบก… อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พันเอก อดิศร เหล่าสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธี วันทหารสารวัตร ครบรอบปีที่ ๑๑๑ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของกำลังพล …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) เป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม CP Blood Donation Day  …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันนี้ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พันเอกอดิศร เหล่าสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๒) ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง ดวงกมล จุลกะเศียน รอง ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลสถานภาพ สป.๒ สพ.(อาวุธและยานยนต์) …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานรับมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว) เพื่อนำมาประดิษฐาน…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 พันเอกอิดโรชประชากิตติมศักดิ์ทหารบกที่ 42 (1)  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม ….อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ 24 มีนาคม 2561 พันเอกอุทิศอินทรานุนนท์รองผู้อำนวยการกองกำลังทหารบกที่ 42  ให้การต้อนรับ พลโทปิยวัฒน์วัฒน์วานิชภาค 4 เข้า  เยี่ยมคารวะพระบรมราชวงศ์เทวรูปทองคำ …อ่านเพิ่มเติม 


 

วันที่ 23 มีนาคม 2561 พันเอกอดิศักดิ์ประชากิตติกุลรอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 (1)  ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดการแข่งขันกีฬา68 รับมอบถ้วยรางวัล, มอบโล่และ ….อ่านเพิ่มเติม 


# แสดงทั้งหมด


หวยงานฝึกใหม่ที่ 2/60

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒