ขออภัยในความไม่สะดวก เวบไซต์กำลังปรับปรุงชั่วคราว

ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา งานสร้างสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ของ มทบ.42