มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

หน้าหลัก

• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ •


  กิจกรรมหน่วย


 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยจัด…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ คุณวันชัย ลีละศิธร ประธานกรรมการโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการซ้อมใหญ่ ในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าเยี่ยม สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ท่าน ZHOU HAICHENG Consul – General of the People’s …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าเยี่ยมคำนับ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ พลเรือโทชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าเยี่ยม สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ท่าน TRIYOGO JATMIKO Consul/Head of Mission…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง ชกามาศ ศุกระเศรณี ปธ.คปษ.ทบ.อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในโอกาสเดินทาง…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) ให้การต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเดินทาง…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๖๑ พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มีหน่วยงาน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ , กรมทหารราบที่ ๕…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่๔ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ โดยมี…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ รับมอบกระเช้าของขวัญจากคณะชมรม พสบ.จชต.เข้าอวยพรปีใหม่ โดยมี พันเอกอดิศักดิ์…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและห่มผ้าพระสุวรรณมาริกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฎิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกชัยนรินทร์ เกษมโชติธนพัฒน์ หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดการประเมินและตรวจสอบทหารใหม่ผลัด ๒/๖๐…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมอบนโยบายการปฏิบัติจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมอบนโยบายการปฏิบัติจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๔๒…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ การต้อนรับ ชมรมทหารนอกราชการ,ชมรม พสบ.จชต. และ คุณนันทนา ฯ …. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ โดยมีพันเอกศุภชัย ปรีชามาตย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒…. อ่านเพิ่มเติม


 

วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐ พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒,โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ,ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร…. อ่านเพิ่มเติม


#แสดงทั้งหมด


ห้วงการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๐

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒