มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

หน่วยฝึกทหารใหม่

ทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐


การปฏิบัติประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๑. การปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่๔๒
๑.๑ การดำเนินการรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐
๑.๒ ดำเนินการด้านธุรการทหารใหม่ เช่น แจกจ่ายสิ่งของประจำตัวทหาร, ทำประวัติย่อ, ตัดผม, แบ่งทหารใหม่ฯ    เป็นหมวด จำนวน ๔ หมวดๆ ละ ๓๗ นาย
๑.๓ นำทหารใหม่ฯ เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณจุดรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ณ โรงพละและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– ดำเนินกรรมวิธีตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
– คัดกรองปัจจัยเสี่ยง และอบรมชี้แจงการสังเกตสีของปัสสาวะ
– สำรวจข้อมูลพื้นฐานของทหารใหม่ เช่น วุฒิการศึกษา, อาชีพ, การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนเข้ารับราชการ เป็นต้น
– วัดขนาดเครื่องแบบฝึกและขนาดรองเท้าที่ได้รับแจกจ่าย
– ฝึกการเดินแถว

ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การปฏิบัติประจำวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– คัดแยกกลุ่มทหารใหม่ตามคุณวุฒิการศึกษาและกรอกใบสมัครการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับทหารใหม่ที่ไม่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
– แยกกลุ่มทหารใหม่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฝึก, ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ และมีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน พร้อมผูกริบบิ้นสีเป็นสัญลักษณ์
– แนะนำผู้บังคับบัญชา และครูฝึก
– ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารใหม่เพื่อจัดกลุ่มทหารใหม่ที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายใกล้เคียงกัน

ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การปฏิบัติประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
ท่าตรง
ท่าพัก
ท่าหันอยู่กับที่
ท่าเคารพ
– แจกจ่ายของใช้ส่วนตัวเพิ่มเติม, ทำความสะอาดและจัดระเบียบโรงนอน

ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ มอบนโยบายและข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ให้กับพลทหารใหม่ ผลัด๒/๖๐ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– ทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบกำลังใจ และอำนวยความสะดวกให้แก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) พร้อมคณะโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒
– วัดขนาดเครื่องแต่งกายทหารใหม่ฯ
– ร้อยเอกสมใจ ฉลูรัตน์ นายทหารเวรผู้ใหญ่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การอบรมในเรื่องการปฏิบัติตน ระเบียบวินัย แนวทางการรับราชการของทหาร
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ในท่าวิ่ง, ท่าหยุดจากการวิ่ง และท่าหมอบและลุก
– ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ได้แก่ ท่าก้าวทางข้าง, ท่าก้าวถอยหลัง และท่าซอยเท้า
– ออกกำลังกายประจำวัน
– ดำเนินการขึงเส้นลวดโรงนอนทหารใหม่สำหรับผูกสายมุ้ง
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

1     2    3    4

 

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒