หน่วยฝึกทหารใหม่ ๒๑-๓๐

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธ
– ท่าเคารพ
– ท่าพัก
– ท่าอาวุธพร้อม
– ท่าหมอบและลุก
– ท่าตรวจอาวุธ
ฝึกบุคคลท่าอาวุธ
– ท่าติดดาบปลดดาบ
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– จัดทหารใหม่สนับสนุนการพัฒนาบ้านผู้บังคับบัญชา
– สนับสนุนกำลังพลทหารใหม่จำนวน ๓๖ นาย ในการดำเนินการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สภาวะสุขภาพช่องปาก กับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารในค่ายเสนาณรงค์
– ฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธ ได้แก่ ท่าเคารพ,ท่าพัก,ท่าเฉียงอาวุธ,ท่าติดดาบปลดดาบ,ท่าถอดหมวกและสวมหมวก
– ผู้ช่วยผู้ฝึก ตัวแทนผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และตัวแทนทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลศพบิดา พลฯ เกียรติศักดิ์ อินทรีย์ ณ วัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
– จัดทหารใหม่สนับสนุนการพัฒนาส่วนราชการ, บ้านพักผู้บังคับบัญชา, บ้านพักข้าราชการ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– กายบริหารตอนเช้าประจำวัน
– การฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธ
– จัดกำลังพลทหารใหม่ ๑ มว. สนับสนุนการขนย้าย สป.๕
– นำทหารใหม่พัฒนาบริเวณรอบนอกของสถานที่จัดพิธีอัญเชิญ พระรูปหลวงปู่ทวดประดิษฐาน ณ ค่ายเสนาณรงค์
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– ทหารใหม่เข้ารับการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์
– จัดทหารใหม่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายองค์พระรูปหลวงปู่ทวด ในพิธีอัญเชิญพระรูปหลวงปู่ทวดประดิษฐาน ณ ค่ายเสนาณรงค์ โดยมี มทภ.๔ เป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์
– นำทหารใหม่พัฒนาพื้นที่ค่ายเสนาณรงค์, สนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์, ศูนย์พัฒนากีฬา มทบ.๔๒ และเขตสุขาภิบาลหน่วยฝึกฯ
– ผู้ช่วยผู้ฝึกให้คำแนะนำในการตรวจสอบปัญหาถาม – ตอบของทหารใหม่
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– กิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหญ่
– เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– ฝึกการใช้ดาบปลายปืน
– ฝึกแถวชิด
– ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1 2 3 4