หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่มณฑลทหารบกที่ ๔๒


เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  พลตรีอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  รับมอบไข่ไก่จากสมาชิกกอล์ฟกลุ่มเพื่อนเลิฟ นำไข่ไก่จำนวน 3600 ฟอง มามอบให้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับแคดดี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแผร่ระบาดของชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ทำให้ทางสนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ต้องปิดชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวของ เจ้าหน้าที่ และแค็ดดี้เป็นจำนวนมาก ณ สโมสรกอล์ฟ ค่ายเสนาณรงค์ อำหาดใหญ่ จังสงขลาา  อ่านเพิ่มเติม
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการประชุมร่วม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ ของโครงการเรือนรับรองที่ประทับ ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า และการขับเคลื่อนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในด้านอาคารสถานที่ ,สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับเสด็จพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการเรือนรับรอง ฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรรการมหาเถรสมาคม ซึ่งเดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. ในพื้นที่ จชต. โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ จชต.ต่อไป ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม