มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ ไหว้ครู ซาบซึ้งพระคุณแม่ ของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒