มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑)ร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสงขลา การซักซ้อม แผนการรักษาความปลอดภัยนครหาดใหญ่ ณ โรงแรม S Hadyai Hotel อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒