มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธี รับมอบเงินจากกองทัพภาคที่ ๔ ช่วยเหลือกำลังพล ที่มีฐานะยากจน และได้รับความยากลำบาก จากนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๐ ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่ได้รับการพิจารณา ในความช่วยเหลือ จำนวน ๕ ราย รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจัดซื้อเป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสริมให้กับกำลังพลตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล และติดตามประเมิณผลรายงานความก้าวหน้าพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือทราบโดยต่อเนื่อง ณ อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ (หลังใหม่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒