มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันท่วงทีและต้องเข้าพื้นที่เป็นหน่วยงานแรก ณ ลานกิจกรรม มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒