มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประชุมมอบกรอบนโยบายและการปฏิบัติ ห้วงการฝึกทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๑  ให้กับ ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ เพื่อให้ทราบถึงกฏ ระเบียบ ขั้นตอน การฝึกที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการฝึก พร้อมเน้นย้ำ ข้อหวงใย ของ ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ ๔  ให้กับกำลังพลในหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒  นำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด พร้อมสั่งการ ให้ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตามลำดับชั้น ให้เกิดผลการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สูงสุด ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังใหม่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒