มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑พันเอก อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นผู้แทนเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทหารใหม่สดใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตลมร้อน โดย ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังเก่า) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒