มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ๔๒ มอบหมายให้ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จากมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมกิจกรรม ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒