มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเป็นเกียรติในการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ด้วยคณะผู้บริหารในเครือกลุ่มพิธานพาณิชย์ทำพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา อาคารอริยะมอเตอร์ ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมี คุณธรรมนูญ โกวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ในเครือพิธานพาณิชย์ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี ณ ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒