มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนโดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒