มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไตรกีฬานารีเฉลิมพระเกียรติ The Series By KING POWER “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” สนามที่ ๓ ทหารเรือบินหลาป้องสมุททารักษาเมืองใต้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ และระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ณ บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒