มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” รัชกาลที่ ๑๐ ” ทรงเสด็จฯเลียบพระนคร โดยริ้วขบวน โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จาก ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง เข้าสู่ ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้า วัดบวรนิเวศน์ฯ ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์อำเภอเมือดเงสงขลา จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒