มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ กองประจำการผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามฝึกหน่วยฝึกทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมีร้อยตรีสมพร เพชรสงคราม ผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ กำกับดูแล ในการตรวจเยี่ยม แม่ทัพสั่งการเน้นย้ำ สภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ การตรวจปัสสาวะ ทหารใหม่ ให้ปฏิบัติวันละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามสภาพของทหารทุกนาย ให้มีสภาพพร้อมรับการฝึก โดยเน้นย้ำโรคลมร้อนห้ามเกิดเด็ดขาด พร้อมให้กำลังใจน้องเล็กของกองทัพบกให้สู้ เพื่อให้มีสภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมรับภารกิจทุกสภาวะการณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒