มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๒๙ ปี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่นประจำปี 2๒๕๖๒ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒