มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ผู้บัญชาการค่ายเสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีต้อนรับทหารใหม่ค่ายเสนาณรงค์ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยฝึกภายในค่ายเสนาณรงค์ ทั้ง ๓ หน่วยฝึก ได้แก่ ๑.หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ๒.หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ ๕ และ ๓.หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของทหารใหม่ ที่เข้ามารับการฝึก และเป็นการแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้กับทหารใหม่ได้รู้จัก และกระทำพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกตามหลักสูตรครูทหารใหม่ ให้กับทหารใหม่ได้ประจักษ์ ถึงความเติบโตว่านอกจากเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นครูทหารใหม่ในโอกาสต่อไป และให้พึงคิดว่าครูทหารใหม่ มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ลานพื้นแข็ง ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒