มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกัน โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒