มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในการพบปะสมาชิกโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ศูนย์มณโฑ และศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ ,นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ,สมาชิกวิทยุเครื่องแดง ฯ ร่วมการพบปะและมอบบัตรประจำตัวสมาชิกวิทยุเครื่องแดง ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒