มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) ประธานคณะทำงาน การแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์ม พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำปาล์มน้ำมันเข้าประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ และจะนำแนวทางดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และจะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจด่านภายในจังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒