มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) ประธานคณะทำงาน การแก้ไขปัญหาการลักลอบนำปาล์มน้ำมันเข้าประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ และจะนำแนวทางดังกล่าว ไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และเดินทางลงพื้นที่ตรวจด่าน โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมติดตามลงพื้นที่การแก้ไขปัญหา ณ ด่านสะเดา-ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒