มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ประจำสัปดาห์และมอบรางวัลให้กับ ส.ต.ฉัตรชัย ทิพย์เที่ยงแท้ ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มทบ.๔๒ ที่จบหลักสูตรจู่โจม Ranger อบรมชี้แจงกำลังพล และตรวจเครื่องแต่งกาย พร้อมทั้งการฝึกทบทวนท่าเบื้องต้น ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒