มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ ร่วมประชุมการพัฒนาและปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเรือนรับรองที่ประทับ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒