มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒(๒)/รอง ผอ.รมน.จว. ส.ข. เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมจำนวน ๓๐ นาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒