มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและมอบกระเช้าสิ่งของให้กับผู้ที่ไดัรับบาดเจ็บโดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและติดตามคณะองคมนตรีไปยัง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒