มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ จัดกำลังพล ข้าราชการ , ลูกจ้าง , พนักงานราชการ และประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาวัดหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จัง่หวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒