มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ในการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ก่อนจะเดินทางมายัง ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่มา พร้อมกับรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบแนวทาง การปฏิบัติงานในห้วงต่อไปให้กับหน่วยในพื้นที่

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒