มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42/ผอ.กอร.ถปภ.มทบ.42 พร้อม พ.ท.กุดั่น ทองคำ รรก.หก.กยก.มทบ.42 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับรับรอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลาป็นประธานการประชุม ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒