มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกับ ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยกำลังพล มทบ.๔๒,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ,ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อคอหงส์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒