มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ คณะข้าราชการ,ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒,ประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒