มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้กับ ชุด ชป.กร.มทบ.๔๒ (ขุนภักดี ๔๒) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับที่ ๑ จาก ๖ ชุด ชป.กร.ภายในกองทัพภาคที่ ๔ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒