มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,ข้าราชการ , ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดพัทลุง ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒