มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒? พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี? ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วย พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ร่วมให้การต้อนรับ ณ. ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒