มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อบรมชี้แจงการปฏิบัติงาน สิทธิกำลังพล เน้นย้ำความสะอาด และรับมอบ เตาประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม KATOMO VESTA PROETCH จาก หจก.ไอเดียสตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อส่งมอบให้กับกองแผนกฝ่ายภายใน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒