มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒? พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ บิดา จ.ส.ต.เอกลักษณ์ ดำจันทร์ สังกัด ฝสก.มทบ.๔๒ โดยมีข้าราชการ มทบ.๔๒ ร่วมพิธี ณ วัดแก้วสว่างวนาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒