มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพื้นที่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒