มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒?พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผุู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและข้าราชการที่ดี ของพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒? หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕ ,ร กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ณ ศาสนสถานมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒