มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผุู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและข้าราชการที่ดี ของพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒  หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕ ,ร กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ณ ศาสนสถานมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒