มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒? พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ๔ ให้การต้อนรับ”เจ้าหนูนักเตะเยาวชน 3๓จังหวัดชายแดนภาคใต้”อายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี ที่ได้รับการคัดเลือกเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลกรายการ Go thai Club 2019 ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ราชอาณาจักรสวีเดน และกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินให้กับนักเตะและโค้ช ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒