มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.อ.ดร.อัครินทร์ กำใจบุญ หน.ชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจกิจการ อศจ.หน่วย มทบ.๔๒ เข้าร่วมประชุมฟังบรรยายสรุปหน่วยของหน่วย มทบ. ๔๒ และได้มอบแนวทางการตรวจ จาก อศจ.ทบ. โดยมี พ.อ.วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๔๒ รรก.หน.กกพ.มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒