มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.กอร.ถปภ.มทบ.๔๒ ร่วมประชุม คณะกรรมการ เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒