มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ วัดคลองเปล(วัดน้ำผุด)โดยมีกำลังพล มทบ.๔๒ , ร.๕ , ร.๕ พัน.๑ , โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ , ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๒ , ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ , และ สถานศึกษาใกล้เคียงเข้าร่วม ณ วัดคลองเปล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒