มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒? พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรม “ArmyLand mini – half marathon” วิ่งล่อง ท่องค่าย ๔ ทัพภาค ครั้งที่ ๓ (ArmyLand Evening Run 4 Series) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ โดยมี รอง เสธ. ทภ.๔ เป็นประธานในการประชุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒? ค่ายเสนาณรงค์ รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒