มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ จิตอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ โดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่วนอุทยานควนเขาวัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒