มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒?พลตรี มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สบท. และคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พล.อ.หลวงเสนาณรงค์ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และข้าราชการ มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒