มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด? ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ส.ข.เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี ร.ร.มหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒