มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด เป็นประธาน ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในการซักซ้อมแผน ณ ตลาดนัด อาเซี่ยนไนท์ บาซาร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒