มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน มอบทุนยังชีพให้กับ อส.ทพ.สุริยันต์ เกตุขาว ที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำโดยทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ณ บ้านพักกำลังพลศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ๖๒/๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ายี่ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒