มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำโดยทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ณ บ้านพักกำลังพล มทบ.๔๒ จำนวน ๔ ราย(คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ๓ ราย, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ๑ ราย), รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จำนวน ๒ ราย, ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ จำนวน ๒ ราย ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒