มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๙? สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ มอบหมายให้ พ.อ. วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๔๒ รักษาราชการแทน หก.กกพ.มทบ.๔๒ นำ จนท.ส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจความพร้อมเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขัน ARMY LAND EVENING RUN 4 SERIES วิ่งล่อง ท่องค่าย กับ ๔ กองทัพภาค?

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒